Tuesday, February 10, 2009

Batavia 1949 - Wilhelmina Park

Corrie Emily Hobern Adriaansen wandelen in Wilhemina Park in Batavia (Jakarta) Indonesia, met mij groote zus Gerda, vlak voor zij nog naar Nederland toe vertrekken...
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment